Garantija

Kiekvienos parduodamos prekės pagrindinės savybės yra nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodomi prekių aprašymuose. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos, kurios nurodytos prekės naudojimo instrukcijoje bei internetiniame puslapyje esančios teisyklės.

Prekes garantiniam aptarnavimui pristatykite į UAB „Magveda“ ofisą adresu Tvenkinio g. 3, Sausinė, LT-54312 Kauno r.. Pateikdami prekę garantiniam aptarnavimui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą).

Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per šiuos terminus:
- per 14-21 dienų nuo prekės perdavimo garantinį aptarnavimą atliekančiam servisui
- per 72 dienas, jei garantiniam remontui atlikti būtina detalė turi būti pristatyta iš užsienio.
Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką.

Jei pastebėjote, kad įsigyta prekė yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per teisės aktuose nurodytą terminą. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.

Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę, jiems nustato teisės aktai.